วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2556

เนื้อเพลง 彼得潘 (Peter Pan) Chinese ver. by EXO-M

[คำแปล/เนื้อเพลง/คำอ่านภาษาไทย/พินอิน] เพลง 彼得潘 (Peter Pan) Chinese ver. by EXO-M

Oh Woo oh~ Oh Woo oh oh oh Oh Woo Oh
Oh Woo oh oh oh Oh Woo Oh *3


老去的日记在墙角被遗忘
Lǎo qù de rìjì zài qiángjiǎo bèi yíwàng
เหล่า ชู่ เตอะ รื่อ จี ไจ้ เฉียง เจี่ยว เป่ย อี่ หวาง
สมุดบันทึกเล่มเก่ามุมนั้นที่ถูกลืม

翻开被灰尘覆盖掉的过往
Fān kāi bèi huīchén fùgài diào de guòwǎng
ฟาน ไค เป้ย ฮุย เฉิน ฟู่ ไก้ เตี้ยว เตอะ กั้ว หวาง
เปิดดูอดีตที่ถูกฝุ่นปกคลุมจนเลือนลาง

在那一页 你还那麼耀眼 依然留在裡面
Zài nà yī yè nǐ hái nàme yàoyǎn yīrán liú zài lǐmiàn
ไจ้ น่า อี เย่ หนี่ ไห น่า เมอ เย่า เหยี่ยน อี่ หราน หลิว ไจ้ หลี เมี่ยน
ในหน้านั้น เธอที่ยังเปล่งประกาย ยังคงอยู่ภายในหนังสือเล่มนี้


过去的画面渐渐都醒过来
Guòqù de huàmiàn jiànjiàn dōu xǐng guòlái
กั้ว ชู่ เตอะ ฮว่า เมี่ยน เจี้ยน เจี้ยน โตว ซิง กั้ว หลาย
รูปภาพในอดีตค่อยๆมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง

心跳也好像那天一样澎湃
Xīntiào yě hǎoxiàng natiān yīyàng péngpài
ซิน เที่ยว เย ห่าว เซี่ยง น่า เทียน อี ย่าง เผิง พ่าย
ใจฉันยังคงเต้นแรงเหมือนกับวันนั้น

可惜时间却不能随心所欲的倒退
Kěxí shíjiān què bùnéng suíxīnsuǒyù de dàotuì
เข่อ ชั่ว สือ เจียน เชว่ ปู้ เหนิง สุย ซิน สั่ว หยู เดอะ เต้า ทุ่ย
แต่น่าเสียดายที่เวลาไม่สามารถย้อนกลับมาได้
* 你的彼得潘 离开你有一点孤单
* Nǐ de bǐde pān líkāi nǐ yǒu yīdiǎn gūdān
* หนี่ เตอะ ปี เตอร์ แพน หลี่ ไค หนี่ โหย่ว อี้ เตี่ยน กู่ ตาน
* ปีเตอร์แพนของเธอ กับการที่ไปจากเธอ ฉันรู้สึกเหงาไปหน่อยล่ะ

回到我们的Never Land
Huí dào wǒmen de Never Land
หุย เต้า หว่อ เมิน เตอะ Never Land
กลับมายัง Never Land ของพวกเรา

回忆都还在 我们彼此凝望微笑都还在
Huíyì dōu hái zài wǒmen bǐcǐ níngwàng wéixiào dōu hái zài
หุย อี้ โตว ไห ไจ้ หว่อ เมิน ปี่ ชี หนิง ว่าง เว่ย เสี้ยว โตว ไห ไจ้
ความทรงจำยังคงอยู่ รอยยิ้มและสายตาที่มีให้กันและกันยังคงอยู่

我永远是你彼得潘 我还留在时间裡期盼
Wǒ yǒngyuǎn shì nǐ bǐde pān wǒ hái liú zài shíjiān lǐ qī pàn
หว่อ หยง หย่วน ซื่อ หนี่ ปี เตอร์ แพน หว่อ ไห หลิว ไจ้ สือ เจียน หลี่ ชี พ่าน
ฉันจะเป็นปีเตอร์แพนของเธอตลอดไป ฉันยังคงรอเวลาที่เหลืออยู่

穿越云彩 飞过记忆的海 去看无可替代的爱
Chuānyuè yúncai fēiguò jìyì dì hǎi qù kàn wú kě tìdài de ài
ชวน เยว่ หยุ่น ไช เฟย กั้ว จี้ อี้ ตี ไห ชู่ ค่าน อู๋ เข่อ ที่ ไต้ เตอะ อ้าย
ลอดผ่านก้อนเมฆ บินอยู่เหนือทะเลแห่งความทรงจำ ไปดูความรักที่ไม่มีอะไรแทนค่าได้


Oh Woo oh~ Oh Woo oh oh oh Oh Woo Oh
Oh Woo oh oh oh Oh Woo Oh *3欺负你的人都被我打败赶跑
Qīfù nǐ de rén dōu bèi wǒ dǎbài gǎn pǎo
ชี ฟุ หนี่ เตอะ เหริน โตว เป้ย หว่อ ต้า ป้าย ก้าน ผ่าว
คนที่รังแกเธอพวกนั้นถูกฉันจัดการจนวิ่งหนีไปหมด

那一段记忆在心裡清晰完好
Nà yīduàn jìyì zài xīnlǐ qīngxī wánhǎo
น่า อี ต้วน จี อี ไจ้ ซิน หลี่ ชิง ซี หวาน ห้าว
ความทรงจำอันนั้นยังคงอยู่ในหัวใจอย่างชัดเจนและครบถ้วน

那天你把心 交了我保存 附上你的亲吻
Nàtiān nǐ bǎ xīn jiāo gěile wǒ bǎocún fù shàng nǐ de qīnwěn
น่า เทียน หนี่ ปี่ ซิน เจียว เก่ย เลอะ หว่อ ป่าว ซุน ฝู ซ่าง หนี่ เตอะ ชิน เวิน
วันที่เธอให้หัวใจของเธอกับฉัน พร้อมๆกับจูบของเธอ在你的身边 心就像飞上云彩
Zài nǐ de shēnbiān xīn jiù xiàng fēi shàng yúncai
ไจ้ หนี่ เจอะ เซิน เปียน ซิน จิ้ว เซี่ยง เฟย ส้าง หยุ่น ชาย
แค่อยู่เคียงข้างเธอ หัวใจของฉันก็เหมือนลอยขึ้นไปบนปุยเมฆ

我唯一的公主你比温迪更可爱
Wǒ wéiyī de gōngzhǔ nǐ bǐ wēn dí gèng kě’ài
หว่อ เวย อี้ เตอะ กง จู้ หนี่ ปี่ เวิน ตี เกิ้ง เข่อ อ้าย
เธอที่เป็นเจ้าหญิงคนเดียวของฉัน เธอนั้นน่ารักกว่า Wendy

心跳不已都只是因為你 双眼看到你才有了光彩
Xīntiào bùyǐ dōu zhǐshì yīnwèi nǐ shuāngyǎn kàn dào nǐ cái yǒule guāngcǎi
ซิน เที่ยว ปู้ อี โตว จือ ชือ อิน เว่ย หนี่ ซวาง เหยี่ยน ค่าน เต้า หนี่ ไฉ โหย่ว เลอะ กวง ชาย
หัวใจฉันเต้นไม่เป็นจังหวะก็เป็นเพราะเธอ ดวงตาของฉันสดใสขึ้นทันทีที่พอเธอ* 你的彼得潘 离开你有一点孤单
* Nǐ de bǐde pān líkāi nǐ yǒu yīdiǎn gūdān
* หนี่ เตอะ ปี เตอร์ แพน หลี่ ไค หนี่ โหย่ว อี้ เตี่ยน กู่ ตาน
* ปีเตอร์แพนของเธอ กับการที่ไปจากเธอ ฉันรู้สึกเหงาไปหน่อยล่ะ

回到我们的Never Land
Huí dào wǒmen de Never Land
หุย เต้า หว่อ เมิน เตอะ Never Land
กลับมายัง Never Land ของพวกเรา

回忆都还在 我们彼此凝望微笑都还在
Huíyì dōu hái zài wǒmen bǐcǐ níngwàng wéixiào dōu hái zài
หุย อี้ โตว ไห ไจ้ หว่อ เมิน ปี่ ชี หนิง ว่าง เว่ย เสี้ยว โตว ไห ไจ้
ความทรงจำยังคงอยู่ รอยยิ้มและสายตาที่มีให้กันและกันยังคงอยู่

我永远是你彼得潘 我还留在时间裡期盼
Wǒ yǒngyuǎn shì nǐ bǐde pān wǒ hái liú zài shíjiān lǐ qī pàn
หว่อ หยง หย่วน ซื่อ หนี่ ปี เตอร์ แพน หว่อ ไห หลิว ไจ้ สือ เจียน หลี่ ชี พ่าน
ฉันจะเป็นปีเตอร์แพนของเธอตลอดไป ฉันยังคงรอเวลาที่เหลืออยู่

穿越云彩 飞过记忆的海 去看无可替代的爱
Chuānyuè yúncai fēiguò jìyì dì hǎi qù kàn wú kě tìdài de ài
ชวน เยว่ หยุ่น ไช เฟย กั้ว จี้ อี้ ตี ไห ชู่ ค่าน อู๋ เข่อ ที่ ไต้ เตอะ อ้าย
ลอดผ่านก้อนเมฆ บินอยู่เหนือทะเลแห่งความทรงจำ ไปดูความรักที่จะไม่มีอะไรมาทดแทนได้粉红色在脸上停驻 感觉似乎云端漫步
Fěnhóng sè zài liǎn shàng tíng zhù gǎnjué sìhū yúnduān mànbù
เฟิน หง เซ่อ ไจ้ เหลี่ยน ซ่าง ถิง จู้ ก่าน เจว๋ สี ฮู หยุน ตวน ม่าน ปู้
สีชมพูจางๆที่แต่งแต้มอยู่บนใบหน้าเธอ รู้สึกเหมือนได้ขึ้นไปเดินอยู่บนปุยเมฆ

Baby Boo 我心跳过速 像画中走出一样的YOU
Baby Boo wǒ xīntiàoguò sù xiàng huà zhōng zǒuchū yīyàng de nǐ
Baby Boo หว่อ ซิน เถียว กั้ว ซู่ เซี่ยง ฮว่า จง โจ่ว ชู อี ย่าง เตอะ หนี่
Baby Boo หัวใจของฉันเต้นรัว เธอที่เหมือนกับออกมาจากภาพวาด

那时你双目 像微笑对我打招呼
Nà shí nǐ shuāng mù xiàng wéixiào duì wǒ dǎzhāohū
น่า ซื่อ หนี่ ซวาง มู่ เซี่ยง เวย เซี่ยว ตุ้ย หว่อ ตา โจว ฮู
ดวงตาคู่นั้นของเธอ ยิ้มให้ฉัน เหมือนกับจะทักทายกัน


现在也还為你心裡开一扇窗一直都等著你飞到
Xiànzài yě hái wèi nǐ xīnlǐ kāi yī shàn chuāng yīzhí dōu děngzhe nǐ fēi dào
เซี่ยน ไจ้ เหย่ ไห เว่ย หนี่ หลี่ ไค อี ซาน ชวง อี จือ โตว เติ่ง เจอ หนี่ เฟย เต้า
ตอนนี้ฉันเปิดหัวใจดวงนี้ของตัวเอง เพื่อรอให้เธอบินเข้ามาอยู่เสมอ

装在我童话裡的你 飞在我天空 Sweety Girl
Zhuāng zài wǒ tónghuà li de nǐ fēi zài wǒ tiānkōng Sweety Girl
จวง ไจ้ หว่อ ถง ฮว่า หลี่ เตอะ หนี่ เฟย ไจ้ หว่อ เทียน คง Sweety Girl
เธอที่อยู่ในนิทานของฉัน ที่บินมายังท้องฟ้าของฉัน Sweety Girl

我的心还在悸动跳动 这孤独岛屿没有了你
Wǒ de xīn hái zài jì dòng tiàodòng zhè gūdú dǎoyǔ méiyǒule nǐ
หว่อ เตอะ ซิน ไห ไจ้ ต้ง เถียว ต้ง เจ้อ กู ตู้ ต่าว หยู่ เหมย โหย่ว เลอ หนี่
หัวใจของฉันยังคงสั่นรัว เกาะที่โดดเดียวแห่งนี้ไม่มีเธอแล้ว

刻在我记忆裡的你 永远抹不去Pretty Girl
Kè zài wǒ jìyì lǐ de nǐ yǒngyuǎn mò bu qù Pretty Girl
เค่อ ไจ้ หว่อ จี อี หลี่ เตอะ หนี่ หยง หย่วน โม่ ปู ชู่ Pretty Girl
เธอที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของฉัน ที่ลบไม่ได้ตลอดกาล Pretty Girl

我的心还在悸动跳动 这裡没有你
Wǒ de xīn hái zài jì dòng tiàodòng zhèlǐ méiyǒu nǐ
หว่อ เตอะ ซิน ไห ไจ้ จี้ ต้ง เถียว ต้อง เจ้อ หลี่ เหมย โหย่ว หนี่
หัวใจของฉันยังคงสั่นรัว ที่นี่ไม่มีเธอ


翻过有你最后一段
Fānguò yǒu nǐ zuìhòu yīduàn
ฟาน กั้ว โหย่ว หนี่ จุ้ย โฮ่ว อี ต้วน
พลิกมาย่อหน้าสุดท้ายที่มีเธอ

虽然会有一点遗憾
Suīrán huì yǒu yīdiǎn yíhàn
ซุย ร๋าน ฮุ่ย โหย่ว อี เตี่ยน อี ฮั่น
แม้ว่าจะรู้สึกเสียใจ

把悲伤解散 用希望的语言去修改替代
Bǎ bēishāng jiěsàn yòng xīwàng de yǔyán qù xiūgǎi tìdài
ป่า เปย ซาง เจี่ย ซ่าน ยง ซี ว่าง เตอะ หยู่ เหยียน ชู่ ซิว ก่าย ที่ ไป้
ละทิ้งความเสียใจนั้น ใช้ความหวังแทนที่และแก้ไข

让时间的发条快转
Ràng shíjiān de fǎ tiáo kuài zhuǎn
ร่าง สือ เจียน เตอะ ฝ่า เถียว ไคว่ จ่วน
เวลาช่วยรีบเดินไปข้างหน้า

我们的故事还有一半
Wǒmen de gùshì hái yǒu yībàn
หว่อ เมิน เตอะ กู้ ซื่อ ไห โหย่ว อี้ ป้าน
เรื่องราวของพวกเรายังคงเหลืออีกครึ่งหนึ่ง

某个转弯 命运还在等待 一定会有美丽安排
Mǒu gè zhuǎnwān mìngyùn hái zài děngdài yīdìng huì yǒu měilì ānpái
โมว เก้อ จวน วาน มิ่ง หยุ้น ไห ไจ้ เติ่ง ไต้ อี ติ้ง ฮุ่ย โหย่ว เหม่ย ลี่ อ้าน ไพ
อีกมุมหนึ่ง โชคชะตายังคงรออยู่ และจะต้องมีเรื่องราวที่งดงาม
เนื้อเพลงภาษาจีน : EXO-M Trans
พินอินภาษาจีน : @kai_moment
คำอ่านภาษาไทย : @kai_moment
คำแปลเนื้อเพลงภาษาไทย : @kai_moment


*นำออกไปพร้อมเครดิต*
*ห้ามดัดแปลงคำแปลและนำไปเป็นเครดิตตัวเองเด็ดขาด*

ขอบคุณค่ะ

เครดิต : http://twiffo.com/1VPv

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น